Exite & Blockx samen verder

02.02.2021 • 4 minuten leestijd

Na een periode van intensief samenwerken kiezen Exite en BlockX voor de ultieme vorm van partnership: een volledige integratie van BlockX in Exite. De activiteiten van BlockX worden voortgezet onder de naam Exite en de naam ‘BlockX’ zal als label worden doorontwikkeld. Door deze integratie vergroot de organisatie als collectief haar slagkracht. BlockX completeert Exite met aanvullende kennis en expertise op het gebied van Business Consultancy en Microsoft Business Applications als Dynamics 365 en Power BI.

Geplande integratie in een stroomversnelling

Robbie Mulders, CEO van Exite, verklaart de integratie als een logische stap: “Verdere integratie van beide bedrijven is altijd het uitgangspunt geweest; al sinds de overeenkomst vorig jaar om een strategisch partnership te starten en BlockX bij ons is ingetrokken. Dat het besluit nu volgde om de activiteiten van BlockX volledig te integreren, werd ingegeven door de enorme potentie die de beide organisaties zien, de gevoelde menselijke klik en de reeds behaalde klant successen. Dit is daarom de enige logische keuze. Beide partijen vullen elkaar uitstekend aan en versterken elkaar met technologische knowhow en (functioneel) bedrijfskundige kennis. Een waardevolle stap voor huidige en potentiële klanten.”

De disciplines van Exite en BlockX zijn niet alleen complementair aan elkaar, ze beantwoorden juist als geheel de actuele behoeften van organisaties.

Rick StevensChief Digital Officer

Als eenheid klaarstaan en meer toegevoegde waarde voor klanten

Rick Stevens stapt in de rol van Chief Digital Officer (Business Consultancy & Business Apps) en treedt daarmee toe tot het directieteam van Exite. “Om optimale slagkracht te hebben, is een zo hecht mogelijke samenwerking nodig”, zegt hij. “De disciplines van Exite en BlockX zijn niet alleen complementair aan elkaar, ze beantwoorden juist als geheel de actuele behoeften van organisaties. Dat ons gezamenlijk optrekken succesvoller is dan individueel opereren, werd afgelopen maanden bevestigd door onze eigen mensen en klanten. Om nog meer als eenheid klaar te staan en meer toegevoegde waarde te bieden, is het voor ons niet meer dan logisch om als één organisatie verder te gaan.”

Na deze integratie ontstaat er vanuit de karakteristieke “Area 501” op het kennispark in Enschede een vooruitstrevende organisatie van meer dan 120 gepassioneerde professionals. De integratie van BlockX vergroot de impact die Exite maakt met slimme inzet van ICT.

Deel artikel

Do you want to talk IT?

Peter Berg Interstellar_NoBG
Peter Berg Business Development Director
Kom in contact
Gradient | Interstellar