Get ready for AI

icon-scan Workshop
icon-scan Journey to Copilot

De kracht van AI omarmen, om organisaties naar nieuwe hoogten te leiden. Dat is waar we bij Interstellar voor staan. Ben je klaar om de mogelijkheden van AI te verkennen en jouw organisatie naar het volgende niveau te tillen? Get Ready for AI met onze workshop “Getting started with Microsoft 365 Copilot’’ en ontdek hoe AI jouw organisatie transformeert!

Vraag direct de workshop aan

AI-toepassingen hebben vaak vele honderden procenten rendement. Daarnaast draagt het bij aan een verbeterde work life balance, minder stress en een uitdagende werkomgeving. Dit is stimulerend voor het behoud van medewerkers een aantrekkelijk voor potentiële collega’s. Daarnaast creëer je met AI vrij eenvoudig toepassingen voor klanten die de customer experience enorm verbeteren. Snellere antwoorden, 24x7 geautomatiseerde service en daardoor blije klanten!

The next steps to AI

Het gebruik van AI zal binnen jouw organisatie ongetwijfeld al van start zijn gegaan. Grote kans dat de meeste van jouw collega’s al een keer gebruik hebben gemaakt van ChatGPT of een andere AI-tool. Goed om te weten dus, dat medewerkers over het algemeen welwillend zijn om AI te omarmen. Maar daarmee ben je er nog niet.

Hierin schuilt namelijk ook een gevaar. Wanneer je als bedrijf geen AI binnen de werkplek aanbiedt, gaat de medewerker dat zelf doen, omdat het produceren van werk met AI gewoonweg minder energie kost. Zodra medewerkers een geschikte tool vinden en daar gebruik van maken, worden bedrijfsgegevens naar een openbare AI tool op internet gekopieerd. Met alle gevolgen van dien… Je zorgt er dus liever voor dat medewerkers goed getraind zijn, bewust worden en geverifieerde tools binnen werkplek gebruiken.

Om AI echt optimaal te kunnen inzetten, is het belangrijk dat ICT medewerkers samen met vertegenwoordigers uit de business een methodiek volgen. Tijdens onze “Getting started with Microsoft 365 Copilot” workshop bieden we die aan. In deze workshop ga je samen met één van onze ervaren consultants business usecases voor persona’s binnen je organisatie ontwikkelen en bepalen welke voordelen deze na implementatie zullen opleveren. Daarnaast voert de consultant een assessment op je IT-omgeving uit, waarmee je inzicht krijgt of je huidige IT-omgeving en processen en mensen klaar zijn gebruik te gaan maken van AI toepassingen. Noodzakelijke aanpassingen, risico’s, aandachtspunten en training worden hierbij gerapporteerd in een overzichtelijk advies rapport.

Journey to Copilot

De workshop bestaat uit twee delen.

Tijdens deel 1 van de workshop onderzoeken we samen met belanghebbenden uit jouw organisatie, zowel vanuit de business als IT-afdeling, de mogelijkheden van Microsoft Copilot en de waarde ervan voor jouw organisatie. Dat doen we in 4 stappen:

Stap 1: Intro en ContextWe starten met een inspirerend deel, waarin we the art of the possible demonstreren. Hierin geven we stakeholders inzicht in het belang van Copilot en de impact hiervan op de business. We geven concrete voorbeelden en demo’s van usecases van hoe AI wordt ingezet binnen jouw branche en kijken naar jullie specifieke bedrijfsprocessen en uitdagingen.
Stap 2: Data Governance & PrivacyIn deze fase leggen we de nadruk op het belang van gestructureerde en goed gemanagede datasecurity. We leggen uit hoe jouw data gebruikt wordt door Copilot en hoe dit zich verhoudt tot privacy en compliancy.
Stap 3: Copilot strategieIn deze fase definiëren we persona’s per afdeling en identificeren we verbeterpunten. Samen onderzoeken we hoe we bedrijfsprocessen met ondersteuning van Copilot verbeteren. Aan deze business usecases wordt een bedrijfswaarde gekoppeld en de verschillende usecases worden in een roadmap verwerkt. We doorlopen hier de mogelijke strategieën die we kunnen volgen voor de implementatie, kijken naar quick wins en stellen een Business Case met bijbehorende ROI op.
Stap 4: Adoptie, training en change management planIn de 4e en laatste stap van de workshop maken we het belang van goede adoptie en training inzichtelijk . Op basis van het type organisatie en het medewerkersprofiel (digivaardigheden) leveren we aanbevelingen ten aanzien van adoptie, training en changemanagement.

Technology Enables - de Technical Workshop

In deel 2 van de workshop wordt een assessment op de huidige IT-omgeving uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de huidige set-up en welke stappen er genomen moeten worden om de IT-omgeving voor te bereiden op de implementatie van Copilot. Denk hierbij aan mogelijke datamigraties, licentieaanpassingen, beveiligingsaanpassingen, data labeling, etc. We onderscheiden 3 onderdelen:

Implementatie

Met de informatie uit de workshop en het assessment hebben we goed beeld waar Copilot binnen de organisatie toegepast kan worden en wat dit zal opleveren, daarnaast hebben we inzicht in noodzakelijke aanpassingen en investeringen. We leveren een implementatieplan aan waarin we stap voor stap aangeven welke route jouw organisatie dient af te leggen voor succesvolle implementatie van Microsoft Copilot.

Are you ready?

GET STARTED WITH MICROSOFT 365 COPILOT

Gradient | Interstellar